ora-38063.ora-code.net

ora-38063: CBO disable the fix for bug 3903100

CBO: Desactivar arreglo del bug 3903100
CBO - Désactiver la correction du bug 3903100
CBO Fix für Bug 3903100 deaktivieren
CBO: desactivar a correcção do bug 3903100